BOKFÖRING


Alla som bedriver någon sorts av näringsverksamhet är enligt svensk bokföringslag skyldig att redovisa sina ekonomiska händelser.


Vad innebär bokföringsskyldigheten?

För din egen skull är det är viktigt att du har ordning på dina papper. Har du ordning sparar du onödigt tidsspill och därmed också pengar. Att redovisa sina ekonomiska händelser innebär enkelt sagt att man för anteckningar över företagets affärstransaktioner.


Allmänt om vad bokföringsskyldigheten innebär från Skatteverket:


  • att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok)
  • att se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter
  • att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 7 år. Tänk på att även uppgifter på disketter, cd och hårddiskar kan vara räkenskapsinformation
  • att upprätta årsbokslut eller årsredovisning


Varje händelse av ekonomisk art, dvs. det som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras. Det kan vara att en tillgång/skuld förändras eller att en inkomst eller utgift uppstår. Bokföringen ska normalt alltid grunda sig på en skriftlig handling, ett underlag. Denna skriftliga handling kallas för verifikation.


En verifikation kan vara en faktura, men även en intern transaktion, t. ex. avskrivningar på inventarier. Flyttar du pengar från bankkontot till kassan ska ett underlag finnas. Egna insättningar och uttag i verksamheten ska bokföras.

Observera att den privata ekonomin alltid ska hållas isär från verksamhetens ekonomi.

Låter det här svårt?

Helt förståeligt!

Men samtidigt, ett måste.


LÅT MIG TA HAND OM BOKFÖRINGEN SÅ KAN DU FOKUSERA PÅ DET DU KAN BÄST!